HYUNDAI CUP 2008

HYUNDAI CUP RAJHRAD 2008

Jízda zručnosti řidičů motorových vozíků

Ve spolupráci se Sdružením servisních středisek motorových vozíků a manipulační techniky proběhl dne 27.9.2008 druhý ročník soutěže v jízdě zručnosti motorovým vozíkem „HYUNDAI CUP“.

Garant soutěže:
SSMV–MT Rajhrad
MÁTL& BULA s.r.o, Rajhrad
Statní úřad inspekce práce OPAVA
Krajský inspektorát SIP Brno

Soutěž mistrovství republiky jízdy zručnosti byla připravována ve spolupráci se SUIP inspektorátem Brno v zastoupení panem Ing. Michalem Kleinhamplem a za přispění firmy MÁTL & BULA s.r.o. v Rajhradě.

Trať pro tuto soutěž navrhl a postavil předseda SSMV – MT pan Rábl Lubomír st.

Motorové vozíky a technické zabezpečení soutěže zajistila fa MATL BULA s.r.o Rajhrad.

Soutěž zabezpečoval tým pracovníků:

 • P. Rábl Lubomír – komisař soutěže a vrchní rozhodčí
 • P. Olša Luděk – časoměřič soutěže
 • P. Mátl Rostislav – odborné zabezpečení soutěže
 • P. Bula Jaroslav – organizační a propagační zabezpečení soutěže
 • Pí Kubešová Lucie – sekretariát soutěže
 • Pí Šťastná Veronika – sekretariát soutěže

Rozhodčí soutěže na trati – členové SMV-MT

 • P. Bula Vladislav
 • P. Trupl Lubomír
 • P. Kamaryt Aleš
 • P. Švábenský Věroslav
 • P. Lunda Miroslav

Soutěž byla zahájena v 9:30 hod. Všichni účastníci soutěže se účastnili rychlotestu z předpisů vztahující se k provozu motorových vozíků, které byly vypracovány ve spolupráci se SUIP Brno. Po vyhodnocení testů proběhlo vylosovaní startovního pořadí soutěžících, seznámení s plánem tratě a podmínkami soutěže, dále seznámení s motorovým vozíkem HYUNDAI HDF15, kdy každý z účastníku si mohl po dobu 5 minut na náhradním prostoru vyzkoušet ovládaní soutěžního vozíku. Samotná soutěž začala jízdou dvěma předjezdci. Po skončení předjezdce začala ve 12:00 samotná soutěž . Soutěž se jela dvoukolově s tím, že součet výsledků z obou kol stanovil pořadí.Výsledky byly hodnoceny na základě podmínek soutěže a skončení každé jízdy bylo konzultováno s jednotlivým účastníkem soutěže. Po skončení závodu byly zpracovány výsledky a vyhlášeno pořadí. Za regulernost soutěže zodpovídali výše uvedení pracovníci.

Výsledky soutěže po dvou kolech pro 8 nejlepších účastníků:

Start.č. Firma Příjmení, jméno Čas Tr.bod Pořadí
17 Pila Moravské Bránice Šebošík Martin 16:25:08 50 1
10 Arpeta Group Ševčík Roman 18:00:96 70 2
7 Lega inox Lauterbach Josef 18:32:02 120 3
1 Beskyd Fryčovice Polach Aleš 19:39:71 115 4
18 Kovolit Kamaryt František 20:19:14 90 5
5 MT Kolbaba Kolbaba Michal 20:29:04 100 6
11 Kamena Brno Musil Rostislav 20:53:68 130 7
9 H+M Kunert Marek 20:57:77 115 8

Účastníci soutěže byli ohodnocení věcnými cenami, diplomy a 1.-3. místo poháry. Soutěže se celkem zúčastnilo 19 závodníků. Po celou dobu závodu i po něm bylo zajištěno občerstvení, program pro děti, doprovodný program…

Všem zúčastněným děkujeme!