AKCE

SMV-MT pořádá různé akce.

SEMINÁŘE

  • semináře „Bezpečná vnitrozávodová doprava“
  • seminář technické prohlídky vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky