ÚVODNÍ STRÁNKA

Spolek servisních středisek motorových vozíků a manipulační techniky.

Účel spolku:

Účelem spolku je sdružování fyzických a právnických osob působících v oboru servisu motorových vozíků a manipulační techniky s cílem výměny zkušeností a poznatků v tomto oboru a prosazování profesních zájmů jeho členů.

ČINNOST SPOLKU

  • pořádání odborných vzdělávacích akcí, zejména školení a seminářů, týkajících se aktuální problematiky servisních středisek motorových vozíků a manipulační techniky
  • tvorba metodiky pro obor servisu motorových vozíků a manipulační techniky
  • podílení se na zvyšování odborné, pracovní, právní a obchodní informovanosti členů v oboru
  • předávání zkušeností v tomto oboru a podporou používání vyzkoušených a osvědčených technologií
  • vytváření předpokladů pro vývoj a zachování vysokého stupně kvality a profesionality v oboru a za tímto účelem vytváření kritérií kvality a záruk v oboru
  • součinnost s orgány státní správy v záležitostech týkajících se oboru, a také aktivní činností v rámci připomínkových řízení při jednáních s legislativními a normotvornými orgány